Última Etapa

Amb l'obra “Pintor en el estudio” s'obre el 1979 l'última etapa en l'obra de Carlos Mensa, determinada per la recerca de nous camins. El cromatisme es fa cada vegada més refinat i brillant, amb una voluntat gairebé tridimensional que es contraposa a l'aparició de la tècnica del “non finito”, creant contrastos ambientals. Les deformacions dels rostres desapareixen i el símbol de la màscara queda relegat a segon terme. En aquest període desapareix el clima de violència d'obres anteriors i en el seu lloc apareixen certes atmosferes enrarides de contemplació mútua. Crea obres amb grans paral•lelismes amb figures de la pintura clàssica, que actualitza inserint el seu missatge crític.

Veure més